Onze dienstverlening, breed inzetbaar:

Organisatieadvies en -ontwikkeling
Waar staat de organisatie of het betreffende organisatie-onderdeel, wat zijn de eisen vanuit de markt en hoe kan de organisatie daar antwoord op geven. Analyse, voorstel en implementatie. Dus met de voeten in de klei, niet alleen een mooi voorstel op papier.
Interimactiviteiten
De rode draad is ont-wikkeling dat kan zijn op teamschaal of op schoolniveau (MBO College, onderwijsafdeling, sector). Ordenen, intern zo nodig rust creëren, zodat er ruimte ontstaat om de goede dingen goed te doen en zorgen dat dit ook gebeurt!
Ont-wikkeltrajecten en Trainingen
Handvatten aanreiken op in te spelen op nieuwe vragen en eisen, inspireren tot actief zelfmanagement.
Coaching
Nieuw in een functie, of loop je op tegen nieuwe uitdagingen, zoek je balans of moet je keuzes maken? Allemaal zaken waarbij een coach die werkt als klankbord en waarmee je afspraken maakt, je kan ondersteunen. Met oog voor jou als persoon, als mens.
Intuïtieve organisatie-analyse
Met onze intuïtieve organisatiescan binnen een dag zicht op de werkelijke knelpunten in uw organisatie. Niet alleen wat direct zichtbaar is, maar ook de onderliggende vraagstukken die aandacht vragen.
Organisatie-opstellingen
Door middel van een organisatie-opstelling, hetzij met eigen medewerkers, hetzij met representanten of poppetjes, maken we snel zichtbaar hoe verhoudingen in uw organisatie liggen, waardoor knelpunten of wrijving ontstaat, hoe processen mislopen of waar het op andere vlakken aan schort. Daarbij kunnen we tevens de heersende energie lezen en op die manier meer en diepgaander informatie bieden.
Nieuwsgierig? We laten u graag kennis maken! Bel 0654906002 of mail pieter@hy-aconsulting.nl
Dit jaar 10 jaar actief in het (middelbaar beroeps-)onderwijs met consultancy-opdrachten op het gebied van organisatie-ontwikkeling, interim-opdrachten op directie- en managementniveau en als lid bestuur/raad van toezicht in het primair onderwijs.
Dit alles op basis van een gedegen voorbespreking met de klant/opdrachtgever, leidend tot maatwerk.